Nordisk Sangsymposium 20. - 22. september 2023 i Oslo

 

choir 783666 340


Nå har Nordisk sangsymposium lansert programmet og billettsalget, og er klare for å invitere alle med interesse for sang og fellessang til Oslo i september! Over 80 bidragsytere fra hele Norden medvirker og bidrar gjennom foredrag, workshops, samtaler og sang. Lenke til foreløpig program, billettsalg og Facebook-arrangement:

https://www.sangsymposium.com/program

https://www.facebook.com/events/970360183872377?ref=newsfeed

https://tikkio.com/tickets/37568-nordisk-sangsymposium-2023

Velkommen!

 

Nyårshälsning från Musik i Norden

2023

Vi går in i ett nytt år med förändringar på gång i det politiska livet i Norden, när vi kommer att få nya regeringar i både Danmark och Finland. Vi som många andra i Norden hoppas att kulturen får mer stöd både nationellt och nordiskt. Efter alla corona år är vi verkligen värda att igen satsa på de nordiska kulturarvet.

Under kommande 3 åren kommer MIN att fortsätta satsa på att stärka och utveckla det nordiska samarbetet inom amatörmusiken och sammanhållningen i våra nordiska länder. Vi kommer även att årligen göra en verksamhetsplan där vi lyfter upp årliga satsningar som var vi ordnar eller är med och ordnar seminarium. Hur vi jobbar med forskning inom området och hur vi kan påverka så att alla får förutsättningar att verka. Inga lätta saker men ytterst viktigt att vi för fram det nordiska till Nordiska rådets olika organ. Vår hemsida är viktig för att få fram vad som händer i de olika länderna och där alla kan få tips om projekt men även delta i kurser i hela Norden.

2023 kommer vi tillsammans med Kraftag for sang i Norge att ordna ett sångsymposium där sång behandlas på alla plan i alla livsskeden. Sångens betydelse för kultur, hälsa, gemenskap och undervisning är vår rubrik på symposiet. Vi vill ha mer sång i Norden. Symposiet kommer att hållas i Oslo 20-23.9.2023. Vill du dela med dig av det ni gör i ert land så skicka in ett abstrakt senast 15.1.2023. Besök symposiets hemsida och beställ på nyhetsbrev: www.sangsymposium.com

Alla tillönskas ett Gott Nytt År

Patrik Karlsson
Ordförande Musik i Norden

 

Nordisk sangsymposium 20.-22. september 2023, Oslo

 Pixabay Fllessang

 

“Betydningen av sang - for kultur, helse, fellesskap og læring”

Sang er et av våre viktigste kulturuttrykk, og spiller en viktig rolle i menneskers liv - fra vugge til grav.

I september 2023 arrangeres Nordisk sangsymposium for første gang; en nordisk møteplass for alle som er opptat av at mennesker synger sammen og av sangens plass i samfunnet. Gjennom presentasjoner, samtaler og sang skal det skapes en arena for deling av kunnskap, inspiration og nettverksbygging.

Symposiet har et særlig fokus på å fremme aktuell forskning og sangaktiviteter/prosjekter knyttet opp mot kultur, helse, fellesskap og læring.

 

Verdien av musikk - effekter af musikk og inkludering i musikklivet


Norsk musikkråd har gitt ut en svært spennende rapport.

Formålet med rapporten er å avdekke gevinster musikk gir den enkelte og samfunnet.

Det at disse gevinstene eksisterer gjør at det er vesentlig å legge til rette for deltagelse i
musikklivet. 

Deltagelse i musikklivet gir ikke bare et liv rikt på gode opplevelser.
Effekter dokumentert gjennom forskning vist til i dette notatet, og omfanget på forskningen,
tilsier at det å få flere til å delta i musikklivet vil gi uttelling for helse og læringsevne. 

 

Musik i Nordens repræsentantskabsmøde 18.9.2022

MIN - Musik i Nordens repræsentantskabsmøde søndag den 18.9.2022 kl. 10.00-12.00 afholdes i Linköping i Sverige.

Vi afholder mødet i forbindelse med Svensk Blåsmusikfestival, så vi kan nyde festivalens mange aktiviteter, og tage pulsen på musiklivet.

Medlemsorganisationerne får direkte besked om repræsentantskabsmødet.

Læs mere om Svensk Blåmusikfestival

I samarbejde med et af vore medlemsorganisationer - NOMU - Nordisk OrkesterMusik Union - afholdes også i Linköping et komponistseminar.
Tiden er inde til at fremme nye kompositioner for amatørmusiklivet i Norden - vi kickstarter her: 

Nordiskt tonsättarseminarium 2022
- Komponera för blåsare – tankar och hantverk.

Seminarium anordnas på fredagen den 16 september med fyra nordiska tonsättare som skrivit för blåsare från barn till professionella musiker.

Læs mere om tonsätterseminarium

 

Nordiska Arbetarsångar och musiker sjunger och spelar 
NASOMs 16. nordiska stämma/stevne

 

Frfest Tenaljen von Fersen TaTon Sverige NASOM 2022 Helsinki1

 

Vart femte år samlas körsångare och musiker från Finland, Sverige, Norge och Danmark turvis i de olika nordiska länderna. Den första stämman organiserades 1946 i Köpenhamn, och förbundet grundedas ett år senare. Nordiska Arbetarsångar- och Musikerförbundet, NASOM, är en samarbetsorganisation för arbetarsångarförbunden i Norden. NASOMs 16. nordiska stämma/stevne organiserades nu för första gången i Helsingfors mellan den 9 och 11 juni. Under NASOM 22 sjöng c. 510 deltagare i Sveaborg, utomhus runt omkring Hagnäs, i Berghälls kyrka och i Paasitorni. Körkarusellerna lockade förbipasserande att stanna och njuta av sång och härlig stämning i Paasiparken, på Hagnäs torg, i Björnparken och vid Soihtu-monumentet.

 

Parad NASOM 2022 Helsinki2

 

Musiktåget tågade från Hagnäs mot Senatstorget där vi mötte finlandssvenska sång- och musikfestens deltagare och sjöng Finlandia tillsammans. Vilken oförglömlig upplevelse för oss alla! Kvällsfesten på lördag avslutade festivalen med ännu mer musik, mat och dans.

År 2027 ska vi förhoppningsvis samlas igen i Sverige.

 

Kullervo vid Soihtu NASOM 2022 Helsinki3

 

Mer stämningar och foton på Facebook och hemsida - Läs mer:

 

Sång- och musikfesten i Helsingfors 9-12.6.2022

- den 25:e finlandssvenska sång- og musikfesten - äntligen i Helsingfors!

 

 

Vart femte år samlas tusentals körsångare och musiker för en jättefest i sångens och musikens tecken, på svenska. Den stora finlandssvenska sång- och musikfesten har ordnats sedan 1891. 

År 2022 har turen äntligen kommit till Helsingfors, där sångfesten senast ordnades år 1951. Det blir massmusikfest i fyra dagar mellan den 9 och 12 juni, med stora masskörer, blås- och stråkorkestrar, körsång på stan, kvällsfest, sångfestparad med mera.

Ledordet för sång- och musikfesten i Helsingfors är massmusikfest. Det betyder att vi sjunger många tillsammans, väljer sånger som vi klarar av att sjunga bra och som låter bra. Det blir inga nya omöjligt svåra verk. Vi övar in dem väl på förhand, träffas och sjunger dem tillsammans och har roligt. 

 

Se eller gense webbinarium om forskning, barn och sång

istockphoto brnekor

 

Musik i Norden havde den 5.3.2022 et webbinarium i samarbejde med en række körorganisationer og Hanaholmen kulturcentrum i Helsinki, Finland.

På dette webbinarium blev præsenteret og debatteret mange emner vedrørende børn. Hele konferencen kan høres og ses her:

https://www.youtube.com/watch?v=bwGl02NefqE

De enkelte starttidspunkter i videoen ses her:

0.01.01

Välkommen - Victor Andersson, programdirektör Hanaholmen

0.05.15
Introduktion - Patrik Karlsson, ordförande Musik i Norden (MIN) och FSSMF

0.07.20

Finland: Kör i skolan - Mia Makaroff, FSSMF/DUNK

0.23.45

Sverige: Sjungande barn - Ulrika Lind, Kungliga Musikaliska Akademin

0.40.40

Finland: DUNK (De Ungas Musikförbund i Svenskfinland) - Hilde Losvik, DUNK

1.01.50

Norge: Musikk i Skolen - Ulrika Bergroth-Plur, Musikk i Skolen

1.20.50

Suomi: Mun kuoro - Mia Makaroff, Nuortenkuoroliitto

1.32.35

Norbusang – ett nordiskt nätverk för unga körsångare - Simon Djupsjöbacka, Norbusang

1.51.50

Præsentation af international  forskning - Steen Finsen, ordförande Danske Orkesterdirigenter, styrelsesmedlem i MIN

2.01.00

Vad kan vi göra tillsammans i Norden - Rundabordsdiskussion med paneldeltagere och forskar

Moderator: Patrik Karlsson, Musik i Norden/FSSMF

Youtube-video af webbinarium: https://www.youtube.com/watch?v=bwGl02NefqE

 

Nordens Dag 23. marts - 60 år

 

Nordens dag flag

 

Nordens dag er den dag, hvor det nordiske samarbejde gennem Nordisk Råd fejres på datoen, hvor den nordiske grundlov, Helsingforsaftalen, blev underskrevet den 23. marts 1962

På Nordens dag hejses det ikoniske blå flag med den hvide svane. I 1984 blev svanen med de otte vingefjer det officielle symbol og logo for det nordiske samarbejde i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Svanens vingefjer symboliserer de fem lande Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, og de tre selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland, som udgør det nordiske samarbejde. Det er den finske kunstner Kyösti Varis, der oprindelig designede logoet.

Rammerne for samarbejdet mellem de nordiske lande er fastlagt i Helsingforsaftalen, hvor landene bestræber sig på at fremme det nære fællesskab mellem de nordiske lande, og hvor de sikrer de nordiske borgere rettigheder, der gør det nemmere at arbejde, bo og studere på tværs af de nordiske lande. Helsingforsaftalen sikrer også et bredt samarbejde, idet den nordiske region arbejder for stærkere integration på områder, der strækker sig fra kultur, transport, klima, økonomi og retslige anliggender til sociale forhold.

 

Effekten af musikudøvelse på børn, unge, ældre og samfund

- ny forskningssamling med 200 forskningsartikler publiceret

 

skoleorkester gratis

 

Amatørmusikken og -kulturen i de nordiske lande oplever ofte et økonomisk pres, og er ikke lige så populær som idrætten - idrætten er god til at skabe opmærksomhed ved EM-, VM- og olympiske medaljer. 

Den frivillige amatørmusik er faktisk sund for sind og krop, og aktivitet i et kor eller i et orkester - både som musikalsk udøver og som frivillig i ledelse og ved arrangementer - træner menneskelige kvaliteter som at lytte, lede, være social, empatisk etc. Gode kvaliteter i et demokratisk samfund - giver dannelse og mestring. Musik i Norden ønsker derfor at fremme forskning i amatørmusik i et bredt perspektiv for at skabe udvikling på og forbedrede vilkår for det amatørmusikalske område.

Musik i Norden præsenterer her sin nyeste forskningssamling lanceret på konferencen Barn och Sång den 5.3.2022.

Forskningssamlingen er inddelt i 14 kapitler:

1. Amatørmusik i samfundet
2. Amatørkulturens betydning i mindre byer
3. Amatørkulturens effekt på borgerne
4. Aktiv kunstnerisk deltagelses betydning for sygdomme
5. Musik/Sang og baby sundhed
6. Børn og Sang 
7. Unges sundhed
8. Musik og hjernens udvikling
9. Musik og følelsers udvikling
10. Musik og indlæring
11. Skoleorkestre og deres betydning
12. Instrumentvalget – og kønnets betydning
13. Amatør versus professionel musiker
14. Musik og teams og virksomhedsledelse
 
 

Barn och Sång - Webbinarium 5.3.2022

 

Children singing hjrevendt gratisfotoEtt nordiskt webinarium kring att uppmuntra barn att sjunga,
om musikundervisning och körsång.
För musiklärare, körledare, fritidsledare och andra intresserade.

MUSIK I NORDEN och andra organisationer inviterer till

Webbinarium 5.3.2022 kl. 13.00-16.00 finsk tid (kl. 12-15 CET)

Plattform: Zoom. (Simultantolkning svenska-finska)
Anmäl dig här senast 4.3 kl. 12.00.

PRELIMINÄRT PROGRAM
kl. 13.00 (12.00 CET)

Välkommen

Victor Andersson, programdirektör Hanaholmen
Patrik Karlsson, ordförande Musik i Norden och FSSMF

Finland: Kör i skolan
Mia Makaroff, FSSMF/DUNK

Sverige: Sjungande barn
Ulrika Lind, Kungliga Musikaliska Akademin

Norge: Musikk i Skolen
Ulrika Bergroth-Plur, Musikk i Skolen

– paus –

14.30 (13.30 CET)

Suomi: Mun kuoro
Mia Makaroff, Nuortenkuoroliitto

Finland: DUNK (De Ungas Musikförbund i Svenskfinland)
Hilde Losvik, DUNK

Norbusang – ett nordiskt nätverk för unga körsångare
Simon Djupsjöbacka, Nordbusang

– paus –

15.30 (14.30 CET)

Vad kan vi göra tillsammans i Norden.
Rundabordsdiskussion med aktivister och forskare

Moderator: Patrik Karlsson, Musik i Norden/FSSMF

Tilläggsinformation: Projektchef Henrik Huldén, henrik.hulden(at)hanaholmen.fi

Arrangörer:
Musik i Norden och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.
I samarbete med Finlands Svenska Sång- och Musikförbund FSSMF, De Ungas
Musikförbund i Svenskfinland DUNK, Nuortenkuoroliitto, Norbusang, Kungliga
Musikaliska Akademien och Musikk I Skolen.

Anmäl dig här senast 4.3 kl. 12.00.

Programpunkter uddybes på LÆS MERE

 

930 videnskabelige undersøgelser

 - En julegave/julklapp til Nordens musikliv!

Blgesvingninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik i Norden har netop færdiggjort et stort indsamlingsarbejde af videnskabelig forskning med stor relevans for vores område.

En forskningssamling 930 forskningsresultater - Forskningsindsamling af Musik er netop udgivet.

Indholdet i forskningsamlingen er opdelt i 4 grupper:

1. DIREKTION
I denne sektion af forskningssamlingen finder du alt, der er relateret til dirigentområdet

2. MUSIK & SUNDHED
Her i denne del af forskningssamlingen er der fokus på musik og menneskers sundhed

3. MUSIK & BØRN & UNGE
Her i tema nr. 40 i samlingen er der fokus på musikkens indflydelse på børn & unge

4. MUSIK & SÆRLIGE EMNER
I denne del af forskningssamlingen studeres musik og mange særlige emner. Disse emner er vigtige, men er lidt anderledes end ovenstående temaer, og har derfor fået egen kategori. 

Musik i Norden håber med sine aktiviteter på forskningsområdet, at dette kan være med til at løfte de musikalske kvaliteter i kor, orkestre og korps, og at vigtigheden af amatørmusikalsk aktivitet ses tydeligere

Læs mere og download forskningssamlingen HER

 

Velkommen til nyt medlem - NORBUSANG

Norbusang logo

Vi byder Norbusang hjertelig velkommen som medlem af Musik i Norden. Norbusang är en sammanslutning av de nordiska ländernas körorganisationer för barn och ungdomar.

Norbusangs uppgift är att:
Skapa kontakter mellan unga korister och körledare från hela Norden ­bland annat genom den årliga festivalen Norbusang
Verka för utbyte av repertoar mellan länderna, samt för att det skapas ny nordisk repertoar för barn och ungdomar
Förmedla kunskap och erfarenheter för att främja ett medvetet utvecklingsarbete, både musikaliskt och pedagogiskt


Musik i Norden ser det som mycket viktigt att unga människor möter musik tidigt i livet, och därför uppskattar vi Norbusangs arbete för detta.

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk