Musiken i skolorna fick Tammerfors i Finland att svänga
  • Skolmusik24 gick av stapeln 24-25.4.
Skolemusik_scene.jpg 

Skolmusik är en stor musikfestival för elever i grund- och gymnasieskolan. Festivalen arrangeras vanligtvis vart tredje år och lockar tusentals deltagare från hela Svenskfinland. Arrangör av festivalen är DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.
 
En stor festkonsert hölls också i Hakametsä ishall. Repertoaren för festkonserten bestod av 10 nykomponerade och nyarrangerade sånger av tonsättare med anknytning till Svenskfinland. Musik i Norden:s representant deltog med en liten kör.
 
Du kunde öva på sångerna från hösten 2023 via internet. Det fungerade perfekt med fint inspelat material, som fanns både med och utan sång. 
 
Det deltog 91 grupper med cirka 2 700 barn och unga
70 grupper deltog i årskurs 3-6 och 17 grupper deltog i årskurs 7-9
Gymnasienivån representerades av 4 grupper
 
Skolemusik_blå.jpg
 
Det var också många workshops under dagarna i Tammerfors för både elever och lärare, samt mindre konserter. Ämnena var t.ex. rytm, stresshantering inför uppträdanden, dans och rörelse, vocal painting, populärpoesi & låtskrivande, samt körledarskap.
 
Tillfrågade elever tyckte det hade varit en fantastisk upplevelse att få vara med på musikfestivalen! 

--- 
 
Många partners stödde musikfestivalen:
 
Jakobstads Sinfonietta
Wegelius Kammarstråkar & Martin Wegeliusinstitutet
Wavainstitutet, Yrkesakademin i Österbotten, Yrkesskolan Novia
Svenska Samskolan i Tammerfors
SETS
Luckan i Tammerfors
Nätverket Svenska Nu, Hanaholmen
Waasa Graphics
 
Mer information: 
 
Den festliga konserten kan ses på https://arenan.yle.fi/1-68539305
Den första nationella skolmusikfestivalen anordnades i Åbo 1990 och därefter har festivaler anordnats i Jakobstad, Mariehamn, Helsingfors, Esbo och i Vasa/Korsholm.
 
Skolmusik är en musikfestival för skolbarn och elever som hålls nästa gång 2027 i Raseborg. Välkommen till en festival full av glädje, kreativitet och fina musikaliska ögonblick!
 
Marika_Esch_Patrik_Karlsson.jpg
 
Text: Marika Esch - styrelseledamot i MIN - Musik i Norden
Bilder: Patrik Karlsson - ordförande i MIN - Musik i Norden