I Finland dyrker man på højeste niveau en spændende korform: Damekor. AKKS´ udsendte oplevede på nærmeste hold 25 års jubilæet i FSD – Finlands Svenska Damkörsförbund fredag den 11. oktober i Helsinki. Når man tænker på at befolkningstallet er ca. det samme i Finland som i Danmark, men at kun 6 % taler svensk, er ca. 30 medlemskor i FSD imponerende. De ligger alle langs kysten til Sverige

 

 

Resten var helt uden kendskab til noder og instrumenter. Alligevel lykkedes det de 34 postbude at lære musikstykkerne til et helt program og orkestret spillede sin første koncert i december 1952.

 

 

Sang af rygerlungernes fulde kraft

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom eller KOL, som sygdommen kaldes i daglig tale, er ikke et emne, vi normalt forbinder med sang og musik. Oftest er beretninger om KOL præget af øv-ord som vejrtrækningsproblemer, rygerlunger og forringet livskvalitet. Den fortælling forsøger et sangkor i Greve nu at lave om på!

 

Den årliga, nordiska barn- och ungdomskörfestivalen Norbusang kommer 2014 att arrangeras i Borlänge den 28/5-1/6. Det blir för andra gången i Norbusangs historia en festival med ungdomsinriktning, åldrarna 15-25. 

 

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk