MUSIC IN THE NORTH

 

MUSIK I NORDEN - MUSIC IN THE NORTH -
is an umbrella organisation for amateur music 
associations (mainly choirs and orchestras)
in the Nordic countries.

The organisation covers the nordic countries. 3 Scandinavian countries Denmark, Norway and Sweden as well as Finland and Iceland and 3 autonomous areas Greenland, Faroe Islands and Åland Islands.

The overall goal of MUSIK I NORDEN is to strenghthen the importance of playing music and its effect on cultural, democratic and internordic life.

MUSIK I NORDEN (MIN) are also participating in the european network for our area Amateo.

Other goals are to support the member associations and be a catalyst of cooperation and synergy, and to be in contact with the highest political level to improve culture in all the countries.

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk