MUSIK I NORDEN (MIN) ER MEDLEM AF OG SAMARBEJDSPARTNER I FØLGENDE ORGANISATIONER:

 

Foreningen Norden

Amateo - European Network for Active Participation in Cultural Activities

Hanaholmens kulturpolitiska nätverk 

NGO - Netværket for internationalt projektarbejde

Nordiskt nätverk för 'Barn och sång'

 

MUSIK I NORDENs
MEDLEMMER OG SAMARBEJDSPARTNERE:

Nordiske paraplyorganisationer:

Nordisk Orkestermusik Union (NOMU)

Nordisk Sangerforbund (NORDSF) - nordisk mandskor-netværk

Nordiska Arbetarsångar- och Musikförbundet (NASOM)

Norbusang - körorganisationer för barn och ungdomar
 
 
Nordisk ungdomssymfoniorkester:

Foreningen Orkester Norden (FON)
 

Nationale paraplyorganisationer:
 
Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS) - Danmark
 
Finlands svenska sång- og musikförbund (FSSMF) - Finland
 
Norsk musikkråd (NMR) - Norge
 
 
Nationale blandade kör:

Danske Folkekor (DAFO)
 
Nationale damkör:

Finlands Svenska Damkörsförbund (FSD)
 
Nationale mandskör: 

Dansk Sanger-Forbund (DSF)
 
Orkesterdirigenter:

Danske Orkesterdirigenter (DO)
 
Akademier, kurser, stævner:

NYSS - Nordisk Yngre Stråk Stafett
 
Aktivitet under MUSIK I NORDEN:

 

Nordisk Videncenter for Amatørmusik

Andra amatörmusikorganisationer og -institutioner kan vinna anslutning
efter beslut av styrelsen.

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk