MUSIK I NORDEN (MIN) ER MEDLEM AF OG SAMARBEJDSPARTNER I FØLGENDE ORGANISATIONER:

 

Foreningen Norden
-
 at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil

Hanaholmens kulturpolitiska nätverk 

NGO 
- Netværket for internationalt projektarbejde

Nordiskt nätverk för 'Barn och sång'

 

MUSIK I NORDENs
MEDLEMMER OG SAMARBEJDSPARTNERE:

Nordiske paraplyorganisationer:

Nordisk Orkestermusik Union (NOMU)
 -
- Union der samarbejder om amatørorkestermusikken i Norden

Nordisk Sangerforbund (NORDSF)
- nordisk mandskor-netværk

Nordiska Arbetarsångar- och Musikförbundet (NASOM)
- en samarbejdsorganisation for olika arbetarsångar- och musikerförbund i Norden

Norbusang 
- körorganisationer för barn och ungdomar
 
 
Nordisk ungdomssymfoniorkester:

Foreningen Orkester Norden (FON)
-
 a platform for young musicians from the Nordic and Baltic regions
 

Nationale paraplyorganisationer:
 
Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS) - Danmark
en paraplyorganisation for nationale sammenslutninger indenfor amatørkulturen, der arbejder for at sikre rammerne for, at mennesker får mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur
 
Finlands svenska sång- og musikförbund (FSSMF) - Finland
- är en samlande organisation för musikintresserade finlandssvenskar aktiva i körer, orkestrar och andra grupper 
 
Norsk musikkråd (NMR)
- musikklivets nettverk - et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge
 
 
Nationale blandade kör:

Danske Folkekor (DAFO)
 
Nationale damkör:

Finlands Svenska Damkörsförbund (FSD)
- takorganisation (paraply) för de finlandssvenska damkörerna och specialförbund som lyder under FSSMF

 
Nationale mandskör: 

Dansk Sanger-Forbund (DSF) 
-  landsorganisation bestående af amatør-mandskor i Danmark
 
Orkesterdirigenter:

Danske Orkesterdirigenter (DO)
-
 landsforening for orkesterdirigenter, der via Dirigent Instituttet afholder dirigentkurser fra begyndere til meget erfarne
 
Akademier, kurser, stævner:

NYSS - Nordisk Yngre Stråk Stafett
 
Aktivitet under MUSIK I NORDEN:

 

Nordisk Videncenter for Amatørmusik
- fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. Dette i en samfundskontekst med fokus på sociale, psyko-logiske, kreative og helbredsmæssige aspekter


Andra amatörmusikorganisationer og -institutioner kan vinna anslutning
efter beslut av styrelsen.