Nordisk
Videncenter for Amatørmusik


Click here:


http://videncenterforamatoermusik.dk/

 

 

MUSIK I NORDEN - MIN - har en vision om
- at fremme forskningen inden for amatørmusikken

MINs vision er at fremme forskning i amatørmusikkens aktiviteters betydning for og indflydelse på den enkelte i en samfundskontekst med fokus på sociale, psykologiske aspekter, kreative og helbredsmæssige aspekter.

MIN ønsker derved at fremme forskning i amatørkultur i et bredt perspektiv for at skabe udvikling på og forbedrede vilkår for det amatørmusikalske område.

MINs vision er, at forskningsområderne typisk ligger i universiteters-, musikkonservatoriers samt andre fortrinsvis akademiske institutioner.

MIN ønsker at oprette et netværk af forskere og en database med forskning, der er relevant for vores felt.

MIN ønsker at være en medspiller i et netværk af forskere og aktører på amatørmusik-området og at være et videncenter for relevant forskning på samme område.

MIN ønsker at understøtte videndeling på tværs af landegrænser, faggrænser og institutioner, og skabe mere sammenhæng og synergi mellem den forsknings- og den praksisbaserede viden om amatørmusik til gavn for musikken i Norden.