Hvad betyder MIN?
 
MUSIK I NORDEN
 
Hvad er målet for MUSIK I NORDEN?
 
Målet er at styrke og udvikle det nordiske samarbejde inden for amatørmusikken.
 
Hvordan vil MUSIK I NORDEN gøre dette?
 
MIN vil være en stærk faktor på det højeste politiske niveau, og arbejde for at få
indflydelse på den nordiske kulturpolitik inden for amatørmusikområdet.
 
Hvilke lande omfatter MUSIK I NORDEN?
 
Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island samt Færøerne, Grønland og Åland.
 
Hvem er medlemmer af MUSIK I NORDEN?
 
Det er nordiske paraplyorganisationer og associerede nationale organisationer inden for inden for amatørkor og amatørorkestre.
 
Samarbejder MUSIK I NORDEN med andre organisationer?
 
Ja, MIN samarbejder med andre amatørkulturelle organisationer i medlemslandene,
som praktisk og idemæssigt støtter den kulturvirksomhed, som amatørmusiklivet repræsenterer.
 
Hvilke udfordringer ser MUSIK I NORDEN?
 
Der er i dag store forskelle mellem landenes bidragssystemer, og dette vanskeliggør vort
arbejde for amatørmusikken. Vi holder os orienteret i de respektive landes mål inden for
amatørmusikken og sammenligner disse. Kulturministrene og ministerierne samt andre
kulturinstitutioner informeres om amatørmusikkens vilkår og udfordringer.

 

Tanker for fremtiden?

MIN vil gerne udvikle samarbejdet med de baltiske lande.

MIN planlægger årlige konferencer med temaer af interesse for alle medlemslande.

MIN vil være den kanal, som forbinder nordisk kulturstøtte med amatørmusiklivet.

MIN ønsker maksimal service, kontakt og koordination med sine medlemsorganisationer.

MIN ønsker gennem sine aktiviteter at berige kulturlivet ved at de nordiske lande samvirker.

 

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk