Home

 

 

Musik i Nordens repræsentantskabsmøde 18.9.2022

MIN - Musik i Nordens repræsentantskabsmøde søndag den 18.9.2022 kl. 10.00-12.00 afholdes i Linköping i Sverige.

Vi afholder mødet i forbindelse med Svensk Blåsmusikfestival, så vi kan nyde festivalens mange aktiviteter, og tage pulsen på musiklivet.

Medlemsorganisationerne får direkte besked om repræsentantskabsmødet.

Læs mere om Svensk Blåmusikfestival

I samarbejde med et af vore medlemsorganisationer - NOMU - Nordisk OrkesterMusik Union - afholdes også i Linköping et komponistseminar.
Tiden er inde til at fremme nye kompositioner for amatørmusiklivet i Norden - vi kickstarter her: 

Nordiskt tonsättarseminarium 2022
- Komponera för blåsare – tankar och hantverk.

Seminarium anordnas på fredagen den 16 september med fyra nordiska tonsättare som skrivit för blåsare från barn till professionella musiker.

Læs mere om tonsätterseminarium

 

Foto af Östgöta Blåsarsymfoniker

Fotograf: Björn Dahlgren

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk