Sankt Annæ -

Hvem kan levere et både 40 års pigekors- og et 90 års drengekors-jubilæum samme år? Hvem leverer gode amatør- og professionelle sangere og musikere til det danske musikliv år efter år? Sankt Annæ Gymnasium (SAG) har i mange år uddannet børn på et musikalsk højt plan.

 

Hørelsen skal vare hele livet

Vigtigheden af at forebygge høreskader som musiker, kan man ikke understrege nok. Ny forskning viser, at alle musikere uanset instrument har brug for at passe bedre på hørelsen. Høreproblemer kommer bl.a. fra deres eget instrument samt høj lyd for længe ad gangen. Så både klassiske og rytmiske musikere og musikundervisere kan få lidelser som tinnitus og hyperacusis.

 

 

Når musik bliver en plage

Jeg er ved at oprette en forening til beskyttelse af uskyldige borgere imod lyd i det offentlige og private rum. Restauranter, cafeer, telefonkøer, tankstationer, lægetelefoner, 7-Eleven butikker. Overalt,”harcelerede jazzmusikeren Carsten Dahl for nylig på sin Facebook-profil. Udmeldingen affødte en heftig debat i tråden under teksten – både for og imod foreningen.

 

Ulf-Nordlund-med-elever

 En ildsjæl og orkestermager med visioner

 

Hvis man lavede en rangliste over de personer, som har startet flest skoleorkestre op i Danmark, vil navnet Ulf Nordlund uden tvivl være at finde helt i toppen – ca.8 skoleorkestre er det blevet til siden 60'erne.

 

 

 Up-to-date charter for samspillet a

I 2001 blev der udarbejdet et såkaldt charter for samspillet mellem det frivillige Danmark og det offentlige. Nu er det 13 år gamle charter fornyet i forhold til den virkelighed, der er gældende i dag:

 

 

 

Værs´go! - 73 ideer til et mere aktivt amatørmusikliv.

Hvad orkestre, musikskoler og orkesterorganisationer kan gøre sammen og hver for sig, for at få flere af de dygtige unge, der forlader musikskolerne, til at fortsætte deres aktive musikliv i et af landets mange amatørorkestre. Det har længe været et stort spørgsmål: Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud?

 

I Finland dyrker man på højeste niveau en spændende korform: Damekor. AKKS´ udsendte oplevede på nærmeste hold 25 års jubilæet i FSD – Finlands Svenska Damkörsförbund fredag den 11. oktober i Helsinki. Når man tænker på at befolkningstallet er ca. det samme i Finland som i Danmark, men at kun 6 % taler svensk, er ca. 30 medlemskor i FSD imponerende. De ligger alle langs kysten til Sverige

 

 

Resten var helt uden kendskab til noder og instrumenter. Alligevel lykkedes det de 34 postbude at lære musikstykkerne til et helt program og orkestret spillede sin første koncert i december 1952.

 

 

Sang af rygerlungernes fulde kraft

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom eller KOL, som sygdommen kaldes i daglig tale, er ikke et emne, vi normalt forbinder med sang og musik. Oftest er beretninger om KOL præget af øv-ord som vejrtrækningsproblemer, rygerlunger og forringet livskvalitet. Den fortælling forsøger et sangkor i Greve nu at lave om på!

 

Den årliga, nordiska barn- och ungdomskörfestivalen Norbusang kommer 2014 att arrangeras i Borlänge den 28/5-1/6. Det blir för andra gången i Norbusangs historia en festival med ungdomsinriktning, åldrarna 15-25. 

 

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk