Uudenvuodentervehdys 2024
– edessä uusi jännittävä musiikkivuosi
Astumme uuteen jännittävään musiikkivuoteen 2024!
Haluan kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta ja nostaa esiin tähänastisista suurimman panostuksemme Pohjoismaisen laulusymposiumin järjestämisen. Symposiumi pidettiin Oslossa syyskuussa 2023 yhteistyössä Krafttag for Sangin kanssa. Se osoitti sen, että meillä on tarve tavata, jakaa ideoitamme ja kuulla, mitä muut tekevät.
Laulusymposiumi tulee saamaan jatkoa. Juuri nyt MIN ja Krafttag for Sang sekä seuraavaksi isännäksi kiinnostuksensa osoittaneet tahot suunnittelevat, missä ja milloin seuraava tilaisuus pidettäisiin. Ajatuksena on, että tapahtuma järjestettäisiin muutaman vuoden välein eri Pohjoismaissa. Lisätietoa on luettavissa kotisivuiltamme myöhemmin keväällä, kun seuraava tekninen järjestäjä on valittu.
Vuoden 2024 aikana myös puhallin- ja jousisoittajien asioita tullaan edistämään, ja toivomme saavamme pohjoismaista tukea Nordisk kulturkontaktilta eli Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä, jotta voisimme tuoda nämä soittajaryhmät yhteen. Pohjoismaisella kulttuuripisteellä on hienoja apurahakanavia, joista toivomme kaikkien jäsentemme hakevan avustuksia ja lisäävän pohjoismaisia kontakteja kaikissa musiikkiyhteyksissä. 
Tulevien vuosien aikana MIN tulee jatkamaan panostustaan pohjoismaisen yhteistyön vahvistamiseen ja kehittämiseen harrastajamusiikkipiireissä ja sitä myötä yhteishengen kasvattamiseen Pohjolassa.
Tarkastelemme, millaista tutkimusta musiikin alalla tehdään ja miten voimme vaikuttaa siihen, että kaikilla olisi mahdollisuus harrastaa musiikkia. Tutkimus osoittaa, että kaikenlainen musisointi on hyväksi meille ihmisille. On äärettömän tärkeää, että tuomme esiin pohjoismaisuutta Pohjoismaiden neuvoston eri elimissä – miten vaikeaa se ikinä onkaan. Kotisivumme on tärkeä väline tiedonvälittämisessä eri maiden tapahtumista. Sieltä kaikki voivat etsiä myös vinkkejä erilaisista hankkeista sekä kurssitoiminnasta kaikkialla Pohjolassa.
Toivotan kaikille hyvää uutta musiikkivuotta!
Patrik Karlsson
Puheenjohtaja
 

 

Fotos: Pixabay

Upload 5.1.2024