Norsk musikkråd har gitt ut en svært spennende rapport.

Formålet med rapporten er å avdekke gevinster musikk gir den enkelte og samfunnet.

Det at disse gevinstene eksisterer gjør at det er vesentlig å legge til rette for deltagelse i
musikklivet. 

Deltagelse i musikklivet gir ikke bare et liv rikt på gode opplevelser.
Effekter dokumentert gjennom forskning vist til i dette notatet, og omfanget på forskningen,
tilsier at det å få flere til å delta i musikklivet vil gi uttelling for helse og læringsevne. 

 

Les mer om denne spennende og viktige rapporten HER

 

Tekstbearbejdelse: Rita Hirsum Lystad

Foto: Pixabay