Home

 

Nordisk sangsymposium 20.-22. september 2023, Oslo

 Pixabay Fllessang

 

“Betydningen av sang - for kultur, helse, fellesskap og læring”

Sang er et av våre viktigste kulturuttrykk, og spiller en viktig rolle i menneskers liv - fra vugge til grav.

I september 2023 arrangeres Nordisk sangsymposium for første gang; en nordisk møteplass for alle som er opptat av at mennesker synger sammen og av sangens plass i samfunnet. Gjennom presentasjoner, samtaler og sang skal det skapes en arena for deling av kunnskap, inspiration og nettverksbygging.

Symposiet har et særlig fokus på å fremme aktuell forskning og sangaktiviteter/prosjekter knyttet opp mot kultur, helse, fellesskap og læring.

Læs mere om Nordisk sangsymposiums website HER

Læs invitation HER

Tekst: Nordisk sangsymposium

Foto: Pixabay 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk