Home

 

Sofieskolen har eksisteret siden 1964, og den er i dag en specialinstitution for børn og unge med autisme med både specialbørnehave, skole- og fritidsordning og boafdeling. Skolen arbejder bl.a. med billeder og kunst som pædagogisk redskab for at lette indlæringen, og derved giver de børnene større mulighed for at kommunikere og udvikle deres sprog.

Camerata, der til denne lille koncert bestod af omkring 18 sangere, sang til jubilæumsreceptionen for Dronningen og skolens børn, ledere og ansatte, og repertoiret bestod af Francis Poulencs ’Ah, mon beau laboureur’, ’Sensommervise’ arrangeret af Rasmus Thaarup og ’Så Skimrande Var Aldrig Havet’ skrevet af Evert Taube under ledelse af korets dirigent Jakob Hultberg.

Dronningen, skolens børn og de ansatte så ud til at nyde den dejlige kormusik, og efter endt sang og klapsalver fik Dronningen overbragt en kurv fuld af fine tegninger lavet af skolens børn. Dronningen tog sig god tid til at kigge dem igennem og roste dem meget over for den søde stolte pige, der havde givet dem.

Den royale del af receptionen var nu ved at være ovre, og mens Dronningen tog afsked med en venlig hilsen og vinken, klappede publikum endnu en gang af Majestæten og Camerata, og korets medlemmer følte, at de igen havde været med til at sætte et smukt musikalsk aftryk på en skøn dag med besøg af Dronningen på Sofieskolens 50 års jubilæumsdag.

Tekst af Ditte Brendholdt Thiesen. Foto af Lene Espersen , DK

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk