I Vartov, blev traditionen med at festligholde Grundtvig holdt i live. Gården fyldtes med folk fra kontorerne og gæster udefra. Morgenkaffe og sang af Den signede dag – forfattet af Grundtvig naturligvis.

I anledning af 200-året for 1814 og tabet af Norge satte et af dagens foredrag fokus på den norske forbindelse. Mange kender Grundtvigs rejser til England, men Norge blev også besøgt. Her har han også inspireret, og den første højskole dér blev oprettet i 1864.

Få år efter var den første højskole på benene i Sverige, og i 1889 i Finland. Selv i USA i Elk Horn startedes en højskole i 1878. I Norge var hans budskab som vi kender ham hjemme, at de uddannede gerne måtte beholde deres universitet, men at folket også skulle uddannes. Grundtvigs kongstanke var, at menneskelig dannelse var vigtigere end specifikke færdigheder.

De folkelige bevægelser, de frivillige, amatørkulturen i dag har meget at takke Grundtvig for, og derfor festligholdtes Grundtvigs fødselsdag også mange steder i landet.

Tekst og foto: Steen Finsen,DK