Home

 

Arbejdet med at skabe organisationen startede i Oslo, hvor Norges Musikkorps Forbund havde indkaldt interessenter til et møde i forlængelse af EBBA's årlige møde i 2013. Her blev en arbejdsgruppe nedsat, hvis mål var at lægge grundstenene til den nye organisation.

I vinters blev gruppen udvidet med formanden for NoMU og den danske harmoniorkester- og Brass Band-organisation DAO, Ulrik Thomsen, der også var med til den stiftende generalforsamling.

Udover vedtagelsen af vedtægter og foreløbige konkurrenceregler, blev der valgt en bestyrelse (executive committee), hvor DAO's formand også er med. Det er en organisation, som man er meget nysgerrige på at følge i DAO idet man med formandens ord håber:

"...at harmoniorkesterkulturen både nationalt og internationalt kan få et markant boost, på linje med den udvikling EBBA har været med til at skabe for Brass Band-miljøet"

Det første EM for harmoniorkestre bliver afholdt i foråret 2016 i Utrecht, Holland. Når DAO afholder Harmonifestival og DM i slutningen af 2015, håber man således også at finde et orkester, der er interesseret i at deltage i dette EM.

Du kan læse mere og følge med i ECWOs arbejde på http://www.ecwo.eu

Medlemmer af ECWO fra de nordiske lande er Danmark, Norge og Sverige.

 

Tekst: Ulrik Thomsen, ordförende for NoMU og formand for DAO, DK

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk