Kulturerfaringer fra den vestnordiske udkant

I forbindelse med det nordiske pilotprojekt ”ARNE – Arts and Culture on the Nordic Edge”, er der nu udgivet et engelsksproget kompendium, der samler op på de gode erfaringer de 9 deltagende organisationer hver især har gjort sig i forhold til at gennemføre kunst og kulturprojekter i tyndt befolkede områder i Vestnorden.

Og her er masser af spændende bud på hvordan man arbejder med frivillige og skaber meningsfulde projekter med amatører til glæde for lokale samfund.

Projektet "ARNE - Arts and Cuture on the Nordic Edge" var et Nordatlantisk samarbejde mellem frivillige kulturelle organisationer, der beskæftiger sig med alt fra museumsvirksomhed, over håndarbejde, til musik, teater og folkeoplysning. Det havde fokus på hvordan amatørkulturen og den frivillige kultur styrker kunsten og kulturen i de tyndt befolkede områder i Norden og havde tilskud fra Kulturkontakt Nords kultur- og kunstprogram for kompetenceudvikling.

De 9 organisationer der deltog i projektet var: Fra Danmark: Interfolk - Institute for Civil Society, Kulturelle Samråd i Danmark og AKKS. Fra Grønland: NUKAKA – Nunatsinni Katersugaasiviit Kattuffit. Fra Færøerne: MÁF – Meginfelag Áhugaleikara Føroya. Fra Island: Félagið heitir Félag íslenskra safna og safnmanna. Fra England deltog desuden Voluntary Arts Scotland og fra Orkney- og Shetlandsøerne: Orkney Island Council og Globall/Yell, Centre for Creative Industries.

Målet med ARNE projektet var mere konkret at udvikle nye metoder og kompetencer, der kan ruste frivillige kulturelle organisationer i vestnorden til at udvikle og gennemføre kunst og kultur projekter og samarbejder i tyndtbefolkede samfund.  På et seminar i Grønland blev de 9 organisationers mange og brogede erfaringer præsenteret og det nu dem der udgør krumtappen i et engelsksproget kompendium, der viser en bredt spekter af spændende projekter, der tager udgangspunkt i de forskellige samfund, de er en del af.  

Som en del af kompendiet finder man desuden en opsamling af de ideelle forudsætninger for at skabe kulturel udvikling, som den engelske forsker, Francois Matarasso, har identificeret som en del af et forskningsprojekt udført på Orkneyøerne, der ofte er fremhævet, som et skoleeksempel på et samfund, der er rig på kulturel kreativitet og aktivitet på trods af eller på grund af sin særlige beliggenhed.

Du kan læse kompendiet her og mere om selve projektet på dets hjemmeside

Tekst: Susan Fazakerley , DK