Home

Finland 100 år

Finland har fejret 100 års-jubilæet af den finske stats grundlæggelse med mange arrangementer hele 2017 forskellige steder i Suomi Finland, og dette kulminerer på selvstændighedsdagen den 6.12.2017.

Den 27. november 2017 fejredes 100-års-jubilæet i Danmark med en konference i det danske Folketing. Til stede var den finske rigsdagsformand Maria Lohela og Folketingets formand Pia Kjærsgaard. Konferencen satte ved talere fra universiteter og ministerier fokus på mange sider af den finske historie og udvikling. En speciel historie i relationen mellem Finland og Danmark, og også Sverige og Norge, er de såkaldte Finnebørn, der sendtes i sikkerhed for krigen. Og som mistede sit vigtige og sprog og kultur.

Det finske uddannelsesmirakel blev omtalt, herunder de gode resultater for børn og unge, og det betonedes, hvor vigtigt det er at være tryg i skolen for at kunne udvikle sig.

Mange ligheder og forskelle er der mellem Danmark og Finland. Finland er i dag et stærke medlemmer af det nordiske fællesskab. Men man har en speciel virkelighed med meget lange grænser og ikke mindre end 180.000 søer. Noget der påvirker den finske kollektive bevidsthed, politik, sikkerhed og kultur.

Pia Kjærsgaard nævnte, at Finland kendt for de 3 S-er - sauna, Sibelius, Sisu (der betyder mod og vilje). I MUSIK I NORDEN nyder vi, at der også er et livskraftigt amatørmusikliv, og alene det at man har 6 % finlandssvenskere i den vestlige del af Finland med  mange hundrede kor gør, at man måske skulle tilføje endnu et S - sangglæde.

Steen Finsen, 4.12.2017

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk