Home

 

Hva' kan du høre!

Vidste du,

  • at høreskader er en ny folkesygdom som kan ramme alle - også unge

  • at cirka 800.000 danskere er ramt af hørenedsættelse

  • at hørenedsættelse kan give både fysiske og psykiske følgeskader

  • at mange høreskader kan forebygges

MUSIK & UNGDOM - en af medlemmerne i AKKS - afholdt for nylig et temamødet med titlen: Din hørelse er vigtig - pas godt på den

Mødet blev afholdt på Musikhøjskolen på Frederiksberg med foredrag af en ph.d.studerende i tinnitus og hyperacusis (lydoverfølsomhed) Susanne Nemholt, en musiker med nedsat hørelse som samtidig er ansat i Dansk Musiker Forbund Torben Kruse, en musiker med tinnitus Tobias Stenkjær, og en repræsentant fra Audiovox, der laver høreværn.

Hørelsen bliver langsomt dårligere, når man udsættes for støj. Da skaden sker gradvist, mærker man det ikke i starten.

Tinnitus - en af mange høreproblemer - er ikke en sygdom, men et symptom der kan opstå midlertidigt eller opleves permanent. Tinnitus kan medføre koncentrationsbesvær, irritation og nervøsitet m.m. Hvordan tinnitus opleves kan du læse mere om i nedenstående AKKS-artikel.

Et høreværn kan være en løsning ved høje lydtryk, men "hvem tænker på en pensionsopsparing som 17-årig?" som det blev sagt fra panelet.

Sunde lyttevaner er at skrue ned for lydstyrken, ikke lytte for længe og holde lyttepauser.

Nye hjælpemidler for musikudøvere er IN-EAR-høretelefoner - in-ear-monitor-system - som gør det muligt selv at regulere lydstyrken. Det kendte X-Faktor-orkester, The X Orchestra, anvender disse. Denne løsning gør det også muligt for bands at øve i det 'Det Lydløse Øvelokale'. Lyden her er klar, man kan høre de andre tydeligt, man oplever god balance mellem musikerne, og man kan høre hvor dårligt man selv spiller!

Hvordan bliver jeg opmærksom på eventuel nedsat hørelse? Hvis det er svært at skelne stemmer i større forsamlinger, man får hentydninger fra sine omgivelser, siger "hva?" ofte, undgår sociale sammenkomster, så er der en advarselslampe der blinker!

Du kan få undersøgt din hørelse hos ørelægen - uden henvisning fra praktiserende læge.

Læs mere:

hørelsen4Fra DMF her

Se også Audiovox hjemmeside

Og en liste over høreinstitutioner her

Tekst: Steen Finsen

Foto: Sabrina Stender

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk