Home

 

Nodematerialet er til rådighed for såvel amatørorkestre som musikskoler, og henvendelser herom kan ske til DAOS’ nodearkiv.

Graduerede noder er en simplificeret udgave af et værks originale stemmer. De er udformet således, at mindre øvede amatørmusikere kan spille med i værker, der ellers ville være for svære, sammen med musikere, der spiller de originale stemmer. Det kan være med til at give børn og unge oplevelsen af ”suset” ved at medvirke i den store orkestermusik, og det kan gøre det mere overkommeligt for voksne amatører at vende tilbage til orkesterspil, hvis instrumentet har ligget på hylden i nogle år mens de selv har haft fokus på karriere og familieliv.

Med økonomisk støtte fra DFS - Dansk Folkeoplysnings Samråds udviklingspulje har DAOS i efteråret 2015 afprøvet gradueret nodemateriale til strygere på to heldags orkesterstævner i henholdsvis Aarhus og Hillerød, og et enkelt værk blev desuden afprøvet som bladspil på et strygerstævne.

I Aarhus spillede musikskolens strygeorkester Nedstrygerne sammen med Aarhus Strygerensemble musik af Mozart, Bach og Leroy Anderson med Mette Hanskov som dirigent, - det er beskrevet i en artikel i Musikmagasinet på side 8, som kan læses her

I Hillerød spillede Nordsjællands Sinfonia med deltagelse af voksne amatører uden for orkestrets egen kreds, musik af Brahms og Kuhlau, også dirigeret af Mette Hanskov.

Konklusionen på projektet er, at DAOS arbejder videre med konceptet. Der skal udarbejdes gradueret nodemateriale i større omfang, og dernæst skal kendskabet til dets eksistens udbredes.

Stævnet i Aarhus viste klart potentialet i et samarbejde mellem musikskolen og det lokale amatørorkester. Musikskoleelever har brug for at opleve, at der findes et aktivt musikliv uden for musikskolen, som de vil kunne deltage i, når de bliver ældre. Også her ligger en udfordring, som DAOS vil arbejde videre med.

Rapport om projektet findes her. Se også www.daos.dk

Tekst: Jytte Steffensen

Foto: Louise Ømann

 

 

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk