.Der varmes op, der øves og indøves, huskes og repeteres, og der bliver lejlighed til at hygge sig sammen med sidemanden, der er ude i samme ærinde.I pausen høres højrøstet tale og latter - det er muntert at gå til sang. Efter pausen synges som regel også lidt af det kendte stof, og efter alle trængslerne er der tid til en afsluttende snak eller lidt hygge omkring bordene. Sådan en helt almindelig hverdag får en guldrandet afslutning, hvis man vel at mærke går ind for sagen. Ved at være til stede - ikke kun fysisk, men også mentalt.
Og det er jo det, vi oplever. Når der øves, er alt andet af mindre betydning; det musikalske har første prioritet. Ingen elektroniske lyde forstyrrer musikken, der hensætter os i en tilstand, hvor den ellers så travle hverdag lægges på afstand. Hvis man hele tiden bevæger sig i et Facebook-, Twitter- eller Instagram-gear, mister man evnen til nærvær, fordybelse og refleksion. Mange korsangere oplever en sangaften både afslappende og anstrengende - og er i rigtig godt humør, når aftenen er slut. Sådan bør det være, og skal man tro de ”gamle” sangere, har det altid været sådan.
Jeg ønsker alle kor en perlerække af gode aftener i det kommende år.

Tekst: Lau Michelsen , DK