Home

 

Harmoniorkestrene spillede hver især et pligtnummer og selvvalgt musik. Repertoiret spændte bredt og orkestrene gennemførte rytmiske, melodiske og solistiske udfordringer med stor musikalitet.

Det er et stort logistisk arrangement at stable på benene med hurtige sceneskift, lokaler til orkestrene, dommere, information etc., men heldigvis stillede Lyngby-Taarbæk Brass Band med et crew på 20 mand.

Vinderen Rødovre Concert Band, dirigeret af Jørgen Misser Jensen, vandt ikke kun DM-titlen, men også en adgangsbillet til EM for Harmoniorkestre 2016, hvor de danske farver skal repræsenteres.

Arrangementet afsluttede med, at Det Danske Ungdoms Harmoniorkester - DUHU - og Jonas Viggo Pedersen med dirigentstokken spillede for deltagerne. Orkestret samles kun 4 gange om årligt, og er et tilbud til gode unge messingblæsere, træblæsere og slagtøjsspillere, der har lyst til at udvikle sig på deres instrument og som søger nye musikalske udfordringer. Vi hørte et meget alsidigt program, der som finale havde en operasanger som solist. DUHU er en del af DAOs talentudvikling af unge blæsere.

De mange orkestre havde en god mulighed for at lære af hinanden, og i den store lounge med musikinstrumenter fra forskellige forhandlere, kunne der samtales på tværs.

Som formanden for DAO Ulrik Thomsen siger: Harmonifestivalen handler ikke kun om konkurrence! Det er meget vigtigt for mig at påpege. Der er en konkurrencedel, og så sandelig også en social del.

Harmonifestivalen var i sandhed harmoniskabende.

Læs mere:

http://old.daonet.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=476&Itemid=130

http://ecwo.eu/Competition/participants%202016/index.html

Tekst: Steen Finsen

Fotos: Perry Göransson

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk