Home

 

   Fx kan kommunerne koble sig på forskellige kommunepakker, der bidrager til at løfte kommunernes kulturelle opgaver op på et højt kvalitetsniveau. Mange af mulighederne er omtalt på www.spildansk.dk

På Kultur-øen i Middelfart afholdt Spil Dansk-foreningen for nylig en stor konference med ca. 100 deltagere og med omkring 10 forskellige foredrag. Konferencen var tænkt som inspiration til det danske musikliv, kommunale kultur-ildsjæle, organisationsfolk og kulturinstitutioner.

Her blev nævnt masser af eksempler fra tidligere, med en spændvidde fra kirkeklokker spillende danske sange, og til Borgerservice der spillede dansk i telefonkøen. I Sydslesvig slog de danske organisationer for 50.000 dansksindede sig sammen, for i fællesskab at sprede dansk sprog og kultur, og blev derved én af to kommuner, der deler titlen ‘Årets spil dansk-kommune 2014’. Mange fortællinger om lyd i byrum, frivillighedsprojekter, kommunal ildsjælsstøtte begejstrede deltagerne.

Som sangeren Helge Engelbrecht - der om sommeren arrangerer en musikfestival i Ansager- sagde: Gør noget der er større end dig selv!

Kalundborg fik, sammen med Sydslesvig, prisen i 2014 som Årets Spil Dansk Kommune. Det skete ved at fokusere på mange aktiviteter, stor udbredelse geografisk, "skæve" projekter, metafortællinger koblet til Kalundborg og en dokumentationsordning der sikrede, at alle tiltag blev filmet eller optaget, for siden at blive brugt til at synliggøre Kalundborg på nettet og det kulturelle landkort.

Meget spændende var det at høre om CulturCrew, hvor unge fortalte om, hvordan de arrangerer og hjælper til med musik-, teater- og dansearrangementer på skoler.

Forfatteren Knud Romer causerede over at:

Kultur er ikke en sekundær, ekstra kvalitet, som man kan henlægge til et passivt kulturforbrug i fritiden. Kultur skal leves, forstås og kendes.

Spil Dansk 2015 2Lav nogle spændende arrangementer i lokalområdet - gå i samarbejde med andre kunstformer - søg inspiration på Spil Dansk-kontoret eller den kommunale Spil Dansk koordinator - tal med skoler - musikskoler - biblioteker - spillesteder - kulturhuse - kirker - gymnasier - efterskoler - højskoler - musikforeninger - eller blot lav en koncert eller et kulturarrangement.

Læs mere: www.spildansk.dk

Tekst: Steen Finsen og Peter Vogel, Danske Orkesterdirigenter . DK

Foto: Steen Finsen

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk