Home

 Vi har prelbokat hotellrum för er och gjort en lista med lämpliga restauranger. Allt detta och mycket mer kan ni läsa om på festivalens hemsida där ni också anmäler er blåsorkester till festivalen och till tävlingarna. Anmäl er senast 1 juni. Festivalen arrangeras av Föreningen Svensk Blåsmusik i samarbete med Linköpings kommun, Region Östergötland, Östgötamusiken och Försvarsmusiken.

Læs mere:

www.svenskblasmusik.se

 

https://www.facebook.com/pages/Svensk-Bl%C3%A5smusikfestival-i-Link%C3%B6ping/416964551795723?ref=hl

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk