Vi har prelbokat hotellrum för er och gjort en lista med lämpliga restauranger. Allt detta och mycket mer kan ni läsa om på festivalens hemsida där ni också anmäler er blåsorkester till festivalen och till tävlingarna. Anmäl er senast 1 juni. Festivalen arrangeras av Föreningen Svensk Blåsmusik i samarbete med Linköpings kommun, Region Östergötland, Östgötamusiken och Försvarsmusiken.

Læs mere:

www.svenskblasmusik.se

 

https://www.facebook.com/pages/Svensk-Bl%C3%A5smusikfestival-i-Link%C3%B6ping/416964551795723?ref=hl