Home

 

 

Værs´go! - 73 ideer til et mere aktivt amatørmusikliv.

 

Hvad orkestre, musikskoler og orkesterorganisationer kan gøre sammen og hver for sig, for at få flere af de dygtige unge, der forlader musikskolerne, til at fortsætte deres aktive musikliv i et af landets mange amatørorkestre. Det har længe været et stort spørgsmål: Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud?

Førhen var mange FDF-orkestre et væsentligt uddannelsessted, men i takt med at disse er blevet færre, har vi heldigvis set musikskolerne udvikle sig de seneste årtier.

Mange holder op med musik, når de går ud af musikskolen. Det kan være for at gå på gymnasium i en anden by, arbejde, familie el.a. Nogle fortsætter på musikskolernes overbygning - MGK - Musikalsk Grund Kursus, og videre derfra til universiteter eller musikkonservatorier. En del går ind i amatørmusiklivet, men mange fordufter, og hvor går de hen?
Dette emne er blevet undersøgt i spørgeskemaer og behandlet i rapporter udarbejdet af musikskole- og orkesterorganisationer. Eleverne lægger her meget vægt på, at orkestrene har et godt spilleniveau, og at der er et socialt samvær, øve-weekender og koncertrejser. Mange andre forhold kommer frem i den endelige rapport f.eks. transporttid, kontingent, aldersspredning.

For i fremtiden at se flere fortsætte med at udøve musik til glæde for dem selv og samfundet som helhed, er der udarbejdet en oversigt med 73 forslag. Heri nævnes muligheden for bedre samarbejde mellem musikskolerne, lærerne og byens orkestre, skabe koncertoplevelser for eleverne, sammenspilsmuligheder, sikre alsidigt repertoire, synlighed og sociale medier.

Mere overordnet er der landsdækkende forslag vedrørende nodebank, portaler og markedsføring, og det lange stræk er at forbedre musikloven, holdningen til amatørmusiklivet, samt påvirkning politisk både nationalt, regionalt og kommunalt.

Forslagene er mangeartede, og nogle kan faktisk igangsættes her og nu.

Læs den komplette oversigt her:

http://daos.dk/arrangementer/analyseprojekt-nye-unge-til-orkestret

Af Steen Finsen

10-04-2014

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk