Home

 

Vart femte år samlas tusentals körsångare och musiker för en jättefest i sångens och musikens tecken, på svenska. Den stora finlandssvenska sång- och musikfesten har ordnats sedan 1891. 

År 2022 har turen äntligen kommit till Helsingfors, där sångfesten senast ordnades år 1951. Det blir massmusikfest i fyra dagar mellan den 9 och 12 juni, med stora masskörer, blås- och stråkorkestrar, körsång på stan, kvällsfest, sångfestparad med mera.

Ledordet för sång- och musikfesten i Helsingfors är massmusikfest. Det betyder att vi sjunger många tillsammans, väljer sånger som vi klarar av att sjunga bra och som låter bra. Det blir inga nya omöjligt svåra verk. Vi övar in dem väl på förhand, träffas och sjunger dem tillsammans och har roligt. 

Under Festival 22 sjunger vi ute i det fria, på Domkyrkans trappor på fredag och framför Ode på söndag, det vill säga på de finaste konsertplatserna i Finland. Tanken är att vi når publiken ute på stan bättre, i stället för att gömma oss inomhus i juni då solen skiner. Utomhus ryms vi också bättre.

Læs mere: 

https://www.festival22.fi/sve/om/

 

Tekst og foto: FSSMF.fi

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk