Home

 

Velkommen til nyt medlem - NORBUSANG

Vi byder Norbusang hjertelig velkommen som medlem af Musik i Norden. Norbusang är en sammanslutning av de nordiska ländernas körorganisationer för barn och ungdomar.

Norbusangs uppgift är att:
Skapa kontakter mellan unga korister och körledare från hela Norden ­bland annat genom den årliga festivalen Norbusang
Verka för utbyte av repertoar mellan länderna, samt för att det skapas ny nordisk repertoar för barn och ungdomar
Förmedla kunskap och erfarenheter för att främja ett medvetet utvecklingsarbete, både musikaliskt och pedagogiskt


Musik i Norden ser det som mycket viktigt att unga människor möter musik tidigt i livet, och därför uppskattar vi Norbusangs arbete för detta.

Læs mere: https://www.norbusang.org/

Tekst: Steen Finsen og Norbusang
9.10.2021

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk