Home

Velkommen til nyt medlem - NASOM

Vi byder Nordisk Arbetarsångar- och Musikerförbundet (NASOM) hjertelig velkommen som medlem av Musik i Norden.

Nordisk Arbetarsångar- och Musikerförbundet, NASOM, är ett samarbetsorgan för olika arbetarsångar- och musikerförbund i Norden.

NASOM arrangerar gemensamma sång- och musikstämmor runt om i Norden, och medlems-organisationerna bjuder dessemellan in varandra och körerna i grannländerna till nationella körfestivaler.
Inom NASOM ordnas också notutbyte samt olika utbildningar och kurser m.m.
 
NASOM genom tiderna

Den första nordiska arbetarsångarstämman arrangerades i Köpenhamn 1946. Denna stämma inspirerade till bildandet av ett nordiskt arbetarsångarförbund och ledde till det att Nordiska Arbetar- och musikerförbundet (NASOM) stiftades den 17 november 1947 i Göteborg. I det konstitutiva mötet enades man också om att arrangera nordiska sångarstämmor vart femte år, turvis i de olika nordiska länderna.

De första länderna som anslöt sig till det nya förbundet var Sverige, Norge och Danmark. Finland blev medlem strax efter medan Island anslöt sig först 1976. 

Læs mere: https://www.nasom.info/

Foto: NASOM

Tekst: Steen Finsen og NASOM
9.10.2021 

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk