Home

 

 

Velkommen til nyt medlem - Nordisk Sangerforbund

 


Vi byder Nordisk Sangerforbund - NORDSF hjertelig velkommen som medlem i Musik i Norden.

Mandskor har en vigtig rolle at spille i de nordiske lande. En specialitet ved NORDSF er, at man
også har medlemmer af fx norske og svenske kor i USA og Canada.

Vi glæder os til at tage del i aktiviteterne hos NORDSF.

Læs mere om Nordisk Sangerforbund

https://nordisksangerforbund.org/

 

Tekst: Steen Finsen
Foto: NORDSF

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk