Home

 
 
 
land flag
 
Hvert år den sidste søndag i april er der flagdag på Åland. Denne dag er selve det ålandske flags dag.
 
Ålands flag blev vedtaget af Ålands Landsting (selvstyreforsamling) i 1953. Ålands flag følger mønsteret for de andre korsflag i Norden. Farverne blå, gul og rød er Ålands og Finlands rigsvåbenfarver. Flaget ligner det svenske flag med et rødt kors i midten.
 
Den 30. marts højtideligholdes Ålands demilitarisering og neutralisering besluttet i 1947. Ålands selvstyredag (självstyrelsedag) fejres årligt på Åland den 9. juni. Begge disse dage er også flagdage.
 
Åland er en finsk selvstyrende øgruppe med 26.530 indbyggere, beliggende i den nordlige del af Østersøen ved indgangen til Den Botniske Bugt og ca. 40 km fra den svenske og 100 km fra den finske kyst. Øgruppen består af over 6.500 øer og skær.
 
Selvom Ålandsøerne ikke har så mange indbyggere, er der et relativt stort musikliv med mange kor, samt et Big Band, et strygeorkester og et ungdomsorkester. Ålands sång- och musikförbund organiserer alle disse. Der findes også Ålands Musikinstitut, der tilbyder musik og dans.
 
LÆS MERE:
 
 
Tekst: Steen Finsen

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk