Home

 

Skapa, sjunga, spela

- ett webinarium om fritidsmusikens framtid i Norden

Lördag 6.2.2021 klockan 12.30 finsk tid (CET 11.30)

 

Musiklivet i Norden lever av sin mångfald. Antalet utövare är enormt, och alla sidor av musiklivet är representerade – musiker, publik, arrangörer och kompositörer. Hela det musikaliska ekosystemet berörs av de omgivande samhällets kulturpolitiska åtgärder lika mycket som av musikfolkets egna initiativ, insatser och aktiviteter.

 

Kulturpolitiken i Norden, framför allt den gemensamma nordiska kulturpolitiken, genomgår just n u en kursändring. Stödordningarna inom musik riktas allt mer till yrkesutövande aktörer, på bekostnad av det stora fältet av amatörer och semiprofessionella. Organisationen Musik i Norden i samverkan med Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland vill med det här webinariet belysa verksamhetsförutsättningarna och framtidsplanerna för det stora amatörmusikfältet i Norden och samtidigt visa på de samarbetsmöjligheter och synergier som finns mellan musiker och sångare av olika slag. Vid webinariet medverkar representanter för olika musikgenrer och alla de nordiska länderna är representerade.

Lusten att sjunga och musicera och musikens inflytande på kulturliv, hälsa och välbefinnande beror inte av andelen yrkesutövande utan av hela fältets aktivitet. Också proffs utövar musik på sin fritid, och de flesta amatörer är beroende av yrkesfolk i utvecklandet av sin verksamhet. Samarbete är lösningen och därför måste hela fältet hållas livskraftigt.

Direkt anmälningslänk:
https://www.lyyti.in/skapa_sjunga_spela

Länk till Hanaholmens programkalender:
https://www.hanaholmen.fi/sv/event/skapa-sjunga-spela/

 

Patrik Karlsson
Ordförande

Foto: FSSMF/Hanaholmen

 

 

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk