Home

 

Hold i gang i den musikalske aktiviteten!

I disse krevende tider er det viktig å holde i gang den musikalske aktiviteten. I og med at man har redusert mulighet for å treffes, har NMF i Norge laget en liste med tips til hvordan korps kan opprettholde aktiviteten når vanlige øvelser ikke kan gjennomføres. Tipsene kan også være relevant for andre ensembler som kor og orkester.

Ved å tenke kreativt, løsningsorientert og mobilisere sammen, kan vi opprettholde engasjement, øving, samhold og positiv omdømme-bygging av det å delta i en musikkaktivitet. Noen starter nå opp igjen med fysiske øvelser med spesielle forholdsregler, men det vil likevel være behov for å tenke på alternative måter å holde aktiviteten…. I GANG.

Vi i NMF har ambisjoner om at listen fylles på etter hvert, og oppfordrer alle til å dele de gode ideene med hverandre. På linken eller foto under finner du også forslag til gode samarbeidsverktøy som kan være nyttig.

Lykke til med å holde musikkgleden og aktiviteten i gang!

https://musikkorps.no/alternative-korpsaktiviteter/

Tekst: Rune Hannisdal, musikksjef, NMF
Foto: NMF

Læs mere om NMF – Norges Musikkorps Forbund:

https://musikkorps.no

NMF er medlem i NOMU - Nordisk Orkestermusik Union - en af Musik i Nordens medlemsorganisationer

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk