Hold i gang i den musikalske aktiviteten!

I disse krevende tider er det viktig å holde i gang den musikalske aktiviteten. I og med at man har redusert mulighet for å treffes, har NMF i Norge laget en liste med tips til hvordan korps kan opprettholde aktiviteten når vanlige øvelser ikke kan gjennomføres. Tipsene kan også være relevant for andre ensembler som kor og orkester.

Ved å tenke kreativt, løsningsorientert og mobilisere sammen, kan vi opprettholde engasjement, øving, samhold og positiv omdømme-bygging av det å delta i en musikkaktivitet. Noen starter nå opp igjen med fysiske øvelser med spesielle forholdsregler, men det vil likevel være behov for å tenke på alternative måter å holde aktiviteten…. I GANG.

Vi i NMF har ambisjoner om at listen fylles på etter hvert, og oppfordrer alle til å dele de gode ideene med hverandre. På linken eller foto under finner du også forslag til gode samarbeidsverktøy som kan være nyttig.

Lykke til med å holde musikkgleden og aktiviteten i gang!

https://musikkorps.no/alternative-korpsaktiviteter/

Tekst: Rune Hannisdal, musikksjef, NMF
Foto: NMF

Læs mere om NMF – Norges Musikkorps Forbund:

https://musikkorps.no

NMF er medlem i NOMU - Nordisk Orkestermusik Union - en af Musik i Nordens medlemsorganisationer