Home

En af MIN - Musik i Nordens medlemmer, NOMU - Nordisk Orkestermusik Union, har afholdt møder den 15.-16. november 2019 i Thorshavn på Færøerne. Det er en tradition at rotere rundt i de forskellige lande, når der skal holdes medlems-, styrelses- og repræsentantskabsmøder.

Møderne var i samarbejde med Færøernes blæseorkester forening (MFH), og emnerne der blev behandlet var fx skoleorkestre i Norden, integration af unge i orkesterlivet, erfaringer fra de forskellige nordiske lande og debat om amatørmusiklivets økonomi.

En overvældende oplevelse var den helt nye Thorshavn musikskole til 100 millioner kroner.

Læs mere her, hvor der også er mange fotos:

http://nordiskmusikunion.org/?p=859#more-859

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk