Home

 

Svensk Blåsmusikfestival 12.-15. september 2019

Invigningskoncert, uppmarsch, massedband koncert, kirkekoncerter, blåsorkestertävlingar/konkurrencer i 3 divisioner, parader/bymarcher, festkoncert og Tattoo - alt dette kan du opleve i Linköping.

Linköping står i musikkens tegn den 12.-15. september 2019.

Det er 22. gang at Svensk Blåmusikfestival afholdes. Første gang var i 1998 i Jönköping, og som har lägt rum og været værtsby i mange år. Senere flyttedes Svensk Blåsmusikfestival – Swedish International Festival of Wind Music til Linköping. Hvert år samler festivalen mange blåsorkestrar med ca. 1000 deltagende musikanter.

Blåsfestivalen er organiseret som en förening, og har som

'ändamål genom samverkan främja svensk blåsmusiks utveckling och stimulera till ett bredare nätverk inom blåsmusikens område genom att anordna verksamhet som stödjer föreningens syfte.'

 

Tattoo Linköping 2019

 

Svensk Blåsmusikfestival i Linköping är en festival som under fyra dagar i september förgyller Linköping med konserter, parader och tävlingar och avslutas med ett stort Tattoo i Saab Arena. Under festivalen 2019 deltar ett 35-tal blåsorkestrar, såväl ungdomsorkestrar, civila vuxenorkestrar och hemvärnsmusikkårer som professionella orkestrar, med omkring 1000 medverkande musikanter. I årets upplaga medverkar orkestrar från Uppsala i norr till Ängelholm i söder, från Norge i väster till Stockholm i öster.

Læs program:

http://svenskblasmusik.se/?page_id=3818

 

 

Tekst: Steen Finsen og Svensk Blåsmusikfestival
Fotos: Svensk Blåsmusikfestival

 

 

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk