Home

 
lungekor
 
600.000 mennesker i Danmark har en kronisk lungesygdom, og problemer med vejrtrækningen. De er i alle aldre. 100.000 børn har iflg. den danske Lungeforening astma.
 
Så det er store udfordringer mange står over for.
 
Heldigvis er der en stærk bevægelse i gang med at styrke vejrtrækningen gennem at synge i kor.
 
Og der er et ph.d-forskningsprojekt i gang, der foreløbig tyder på, at det at synge i kor er et meget stærkt supplement til fysisk træning.
 
 
 
 
Kender du en med lungeproblemer, der kunne tænkes at være interesseret i at synge, så er der en landsdækkende liste over lungekor rundt om i Danmark.
 
Måske der også i de nordiske lande er lignende aktiviteter. Måske lungeforeninger eller aftenskoler har oplysninger om lungekor, nationer oversigter etc.
 
Lungekor er koraktiviteter der starter ud fra sygdom - MINs organisationer udfører koraktiviteter i amatørmusiklivet. Til sammen kan vi løfte sangen, sproget, de kulturelle værdier og ikke mindst livsglæden og nu også forbedre helsen.
 
Vi håber lokale kræfter og ildsjæle vil starte kor op. Kordirigenter er uddannede i musik, ikke i lungelidelser, men med lidt samarbejde går det fint.
 
 
16.7.2019

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk