Home

 

 

 

DANNEBROG - DET DANSKE FLAG FYLDER 800 ÅR

Det danske flag fylder år 800 år. Legenden eller sagnet siger, at under et slag mellem danskere og estere ved Lyndanise i det nuværende Tallinn, faldt et banner ned fra himlen den 15. juni 1219. Det var et rødt flag med et hvidt kors. Det har været danskernes mærke siden da. Det er en legende der fylder 800 år, og det er blevet en integreret del af danskernes flagtradition. Man har ikke kunnet finde det oprindelige flag!

Den 15. juni festligholdes flagets runde dag i Estland i hovedstaden Tallinn, danskernes by, hvor den danske dronning Margrethe kommer. Dagen kaldes Valdemarsdag efter kong Valdemar 2. Sejr, der førte an i korsfarernes slag.

Flaget har i mange år siddet på bymuren i Tallinn.

Den danske kriger er en del af mindesmærket på stedet, hvor Dannebrog ifølge legenden faldt fra himlen. – Foto: Thomas Andreasen.

 

 

 

 

 

Tekst: Steen Finsen
Foto: Thomas Andreasen
30.5.2019

 

 

 

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk