Home

 

DET FÆRØSKE FLAG FYLDER 100 ÅR

I år er det 100 år siden det færøske flag blev hejst første gang, som er den 22. juni 1919. I Danmark festligholdes dette ved at syv smukke træskibe fra Færøerne fortøjes ved kajen, Nordatlantens Brygge, hvor man fejrer det færøske flag Merkið (Mærket).

Modellerne til forslag til flaget var det norske og islandske flag. Norge og island betragtedes som Færøernes nærmeste brødrenationer. Disse flag indeholder farverne hvid, rød og blå, og eftersom det norske flag har rød dug mens det islandske har blå, måtte det færøske så have hvid dug for at skille sig ud fra de andre.

Flaget, et såkaldt korsflag, blev dog først anerkendt som Færøernes officielle flag med hjemmestyreloven af 23. marts 1948.

Flaget indeholder farvesymbolik. Den hvide bundfarve symboliserer den klare himmel og skumtoppene på bølgerne, som slår mod kysten. Rødt og blåt er farver, som findes i traditionelle færøske hovedtørklæder.

Den britiske okkupationsregering godkendte den 25. april 1940 - altså under 2. verdenskrig - Merkið til brug ombord på færøske skibe. Den 25. april bliver hvert år stadig fejret som Flaggdagur og er en national fridag.

Læs mere: http://kvf.fo/dokumentarurin?sid=16309

Tekst: Steen Finsen
30.5.2019

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk