Home

 

SKOLEORKESTRE HAR STOR BETYDNING FOR DE UNGE NU OG SENERE I LIVET!

Vores nordiske paraply for orkesterorganisationer NOMU satte spotlight på skoleorkestrene ved en konference i København den 16. marts 2019. Skoleorkestre er meget vigtige både for børn, men også for miljøet, atmosfæren og integrationen på skolerne.

Hvordan går det i de forskellige nordiske lande? Hvordan starter man et skoleorkester op? Skal alle børn spille eller skal de testes og de bedste udvælges? Hvordan bliver man en god skoleorkester-dirigent? Det er vigtigt at betragte musik, for musikkens egen skyld - at det er godt for andre fag fx matematik og sprog er et biprodukt! Hvad kan man tilbyde til de unge klassetrin og hvad til de højere klassetrin?

Mange spørgsmål blev diskuteret - mange erfaringer blev præsenteret af de forskellige nordiske landes talere.


En ting er helt sikkert: Der er en kæmpe mangel på orkestre, ensembler og bands på skolerne, og et stort potentiale for udvikling heraf.

Webmagasin fra konferencen kan læses her

 
Tekst: Steen Finsen
Foto: Musikskoledage i Tivoli
3.4.2019

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk