Home

 

 
100år
Foreningen NORDEN 100 år


Foreningen NORDEN blev oprettet i skyggen af første verdenskrig i de tre nordiske lande Danmark, Sverige og Norge i april 1919, og indledte hurtigt et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden under mottoet kendskab giver venskab. Stifterne håbede, at man ved øget samarbejde og forståelse kunne undgå endnu et krigsmareridt. Så det startede som en fredsbevægelse. Senere blev der oprettet foreninger NORDEN i Finland og Island samt i de selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland.


Foreningen NORDENs formål er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil. Foreningen NORDEN arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsby-samarbejde, jobs, transport, kultur m.m.

Nu er der gået 100 år og her i 2019 afholdes der jubilæer i landene. Det sker på alle mulige måder med møder, konferencer, koncerter etc. I Danmark fx afholdes der et storslået gallashow i Danmarks Radios Koncerthus. Et show, der bugner af nordisk musik, litteratur, historie og humor i en fejring af vores fælles fortid, nutid og fremtid. I mange lokalafdelinger rundt omkring i Norden, afholdes der i årets løb begivenheder for at markere 100-året.

De nordiske lande har tilsammen ca. 26 millioner borgere, og udgør den 10. største økonomi i verden. Ca. 280.000 borgere fra nordiske lande lever i andre nordiske lande. Der er masser at tage fat på af opgaver de næste mange år.

Musik i Norden ønsker stort til lykke, og nyder det inspirerende samarbejde med Foreningen Norden.

Patrik Karlsson
Ordförande
29.3.2019

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk