Home

 

1100 aktive blåsare og 30 orkestre skabte glæde i Linköping

Svensk Blåsmusikfestival 20 år – 13.-16. september 2018

SvenskBlåsmusik1Også i år afholdtes Svensk Blåsmusikfestival. Det var i Linköping, og festivalen spredte sig over hele byen. Linköping ligger i Östergötland, som er kendt for at have et meget rigt blåsmusikliv. Der var mange aktiviteter i Linköping Konsert & Kongress hus, som med sin store koncertsal og mange mindre lokaler, cafeer etc. er velegnet som base for et sådant stort arrangement. Der var torg/torvekoncerter, parader/bymarcher, stort Tattoo i Linköping Ishall med mange garder, som viste hvad de kunne, og koncert i Domkyrkan.
 
Der var også Svenska Mästerskab for Blåorkestrar. Årets svenska mester 2018 i denne kategori (på andre språk harmoniorkester, symphonic band, wind ensemble) blev det mycket velspillende Uppsala Blåsarsymfoniker.
 
Musik i Norden (MIN) har Nordisk Orkestermusik Union (NOMU) som medlem. MIN er meget imponeret over denne store event. NOMUs styrelse afholdt SvenskBlåsmusik2også møder i weekenden, og var meget glade over det store arrangement og høje musikalske kvalitet. Disse events har stor betydning for amatørmusiklivet, og en stor inspiration for kommende generationer af musikanter. Deltagelsen af professionelle orkestre er med til at understøtte denne udvikling.
 
Svensk Blåsmusikfestival 2019 afholdes den 13.-15. september, og det bliver igen Linköping der er værtsby.
 
 
Tekst: Steen Finsen, DK
Fotos: Heini Nygaard, FO

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk