Home

 

Dirigentuddannelse for orkesterdirigenter

 

I de nordiske lande er der forskellige tilbud om uddannelse til orkesterdirigenter. MUSIK I NORDEN - MIN - og Nordisk Orkestermusik Union - NOMU - ser det som en vigtig opgave, at der bliver uddannet flere dirigenter. Denne lille artikel fokuserer kun/endast på orkestrene. Korlivet har også dirigentkurser, og de fremgår af den samlende oversigt her: http://musikinorden.dk/index.php/15-dirigent/72-dirigentuddannelser

 

Her en lille oversigt:

 

Danmark 

Danmark har Danske Orkesterdirigenter som via Dirigent Instituttet tilbyder kurser i en sammenhængende uddannelse. Et basiskursus for alle, som er beregnet til at skabe nye dirigenter, og 12 moduler/niveauer med stigende sværhedsgrad, hvor kursisterne spiller med repetitør, lille ensemble, Brass Band, Wind Orchestra, strygeorkester, kammerorkester, symfoniorkester, med solister etc. Hertil er der en række specialkurser fx Big Band, Harmonika-ensemble, kordirektion for orkesterdirigenter, slagtøj etc. Der er på mange af kurserne dirigent-hørelære og rådgivningssamtaler. Alle kurser er intensive 1-dagskurser på lørdage.

www.dirigentinstituttet.dk

 

Finland      

FSSMF arrangerer nu och då olika kurser och utbildningar på svenska. På finska finns det flera instanser som ordnar utbildning. Senast ordnade FSSMF en veckosluts kurs.

www.fssmf.fi

 

Norge 

NMF arrangerer Dirigentuka, hvor man på mange niveauer kan træne en hel uge. Der er også en MasterClass, hvor man kan dirigere et elite-Brass Band. På Stavanger Universitet er der Masters- og Bacheloruddannelse i korpsdirigering.

https://musikkorps.no/dirigentuka/

https://musikkorps.no/vil-du-dirigere-stavanger-brass-band/
http://www.uis.no/fakultet-institutt-museum-og-sentre/fakultet-for-utovende-kunstfag/studier/dirigentstudier/ 

 

Sverige 

Sverige har en specialuddannelse for dirigenter/ledere af blåsorkestre på olika niveauen for barn og unga. Man kan specialisere sig i nybörjarorkester og mellannivå. Der er nogle weekends, som man deltager i i årets løb.

https://www.kau.se/musikhogskolan-ingesund/utbildning/kurser/distansutbildningar/distanskurser

 

Du er velkommen på andre landes dirigentuddannelse.

 

Tekst: Steen Finsen, 19.1.2018

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk