Nyårshälsning 2018 från Musik i Norden

Vi i Musik i Norden önskar alla amatörmusikorganisationer ett riktigt gott nytt sång- och musikår 2018.    Vi hoppas det blir ett bra år med många gemensamma projekt i Norden.

Vi har under 2017 fokuserat på samarbete med Nordiska rådet och att Nordiska rådet är medvetna om vad vi gör och att vi tillsammans kan jobba för amatör musiken i Norden.

 

24.10.2017 underteckand Nordiska Rådets President Britt Lundberg på riksdagshuset
Helsingfors för en diskussion. Diskussionen fördes och det kändes som vi fick gehör för vårt

arbete och att vi skall jobba vidare för att stärka det Nordiska samarbetet. Dessutom är vi nöjda

över Presidentens artikel som publicerades på vår hemsida, vi hoppas på fler sådana artiklar från

parlamentariker i Norden.

Undertecknad hade den äran att få träffa Nordiska Rådets udvalg/utskott för kunskap och kultur, den 31.10.2017 på Utskottets möte på Riksdagshuset i Helsingfors, Finland. På mötet redogjorde undertecknad för vår organisation, dess historia och vår uppgift och även våra målsättningar för de kommande åren. Undertecknad framförde även att Musik i Norden gärna är en part som vill bli hörd i synnerhet när det görs upp strategier för sång- och musiklivet i Norden i framtiden. Musik i Norden kan även tänkas att vara med och koordinera olika framtida Nordiska samprojekt, ett exempel som diskuterades var sångensdag i Norden som kommer att införas från och med 2018.

 

Hemsidan har ytterligare utvecklats med artiklar och annat som är på gång inom sången och musiken vilket vi hoppas inspirerar Er ute på fältet. Vi gör massor i Norden och det är viktigt att vi blir ännu bättre på att dela med oss av de vi gör och då är vår hemsida en bra plattform. Man får gärna skicka in material till oss som kan tänkas ha ett nordiskt intresse så att vi sedan kan sätta upp det på vår hemsida.

 

Vi jobbar vidare med att samordna och föra samman nationella och nordiska amatörmusik-organisationer och under 2018 och 2019 kommer vi att bjuda in nationella och nordiska amatörmusikorganisationer när vi håller styrelsemöten, så till den 11.2.2018 mötet har vi inbjudit organisationer som är verksamma i Norge till ett möte i Bergen för att diskutera samarbete. Vi hoppas på ett rikt deltagande.

Nordiska sång- och musikhälsningar
Patrik Karlsson, ordförande

 

31.12.2017