Home

 

SVENSKA

 

DANSK

 

NORSK

     
endast kun bare
band harmoniorkester janisjarorkester, band
dator computer, PC datamaskin
dagsordning dagsorden dagsorden, agenda
datum dato dato
evenemang begivenhed event
helg weekend helg
händelse arrangement event
höst efterår høst
kommunicera kommunikere kommunisere
känsla følelse følelse
ni du du
kassör kasserer kasserer
kurs kursus kurs
metvetande bevidsthed bevissthet
kår orkester, korps korps
ledamot bestyrelsesmedlem medlem
mejl, e-post (e-)mail e-post
musikläger musiklejr, kursus musikk leiren
närvarande i øjeblikket i dag
ofta tit, ofte ofte
ordförande formand formann
planera planlægge plan
revisorersättere revisorsuppleant nestleder revisor
röstning stemme stemme
stadgar vedtægter vedtekter
stärka styrke styrke
takorganisation paraplyorganisation paraplyorganisasjon
tyvärr desværre dessverre
utskott udvalg komite
uppgift opgave oppgave
vår forår vår

 

Send gerne forslag til opdateringer til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden.
www.musikinorden.dk

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk