Styrelse

   
Ordförande Viceordförande Kassör  
Patrik Karlsson (FIN) Perry Göransson (S)  
Lau Michelsen (DK)   
 
       
     email  
   
Medlem Medlem    
Gunilla Stenfors (FIN)  Rita H. Lystad (N)
   
   
     
Medlem Medlem    
Carsten Petersen (DK)  Steen Finsen (DK)    
       
       
       

Administration

 

     
Mette Dahl Trudslev  
 
Mette Dahl Trudslev      
Projektleder      

    
 
   
Steen Finsen
 Kim Hansen    
Sekretær  Webmaster    

 

 

Nordisk Videncenter for Amatørkultur

http://videncenterforamatoermusik.dk/

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk