Velkommen til

Nordisk Videncenter for Amatørmusik

http://videncenterforamatoermusik.dk/
 
MUSIK I NORDEN - MIN - har en vision om
- at fremme forskningen inden for amatørmusikken

MINs vision er at fremme forskning i amatørmusikkens aktiviteters betydning for og indflydelse på den enkelte i en samfundskontekst med fokus på sociale, psykologiske aspekter, kreative og helbredsmæssige aspekter.

MIN ønsker derved at fremme forskning i amatørkultur i et bredt perspektiv for at skabe udvikling på og forbedrede vilkår for det amatørmusikalske område.

MINs vision er, at forskningsområderne typisk ligger i universiteters-, musikkonservatoriers samt andre fortrinsvis akademiske institutioner.

MIN ønsker at oprette et netværk af forskere og en database med forskning, der er relevant for vores felt.

MIN ønsker at være en medspiller i et netværk af forskere og aktører på amatørmusik-området og at være et videncenter for relevant forskning på samme område.

MIN ønsker at understøtte videndeling på tværs af landegrænser, faggrænser og institutioner, og skabe mere sammenhæng og synergi mellem den forsknings- og den praksisbaserede viden om amatørmusik til gavn for musikken i Norden.

MIN og Nordisk Videncenter for Amatørmusik ønsker et samarbejde mellem

- Nordisk Videncenter for Amatørmusik
- Videncenter for Amatørkultur
- Brain and Music Team, Helsinki Universitet
- Videncenter for Sang
- http://amateo.info/library
- Senter for musikk og helse
- Klinik for Musikersundhed
- Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi - CEDOMUS, Aalborg Universitet
- Nordjysk Center for Kultur og Sundhed
- The Sidney De Haan Research Centre for Arts and Health
- Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning


Vi har fornemmet, at der blandt mange studerende er et ønske om, at gå nye veje i forskningstemaerne til BA-, speciale-, Ph.D-opgaver og doktordisputatser, og da der set fra vort område, er mange ”huller” i den eksisterende viden om amatørmusikken kunne det tænkes, at det ville være interessant for studerende at beskæftige sig videnskabeligt med dette område.

 

MUSIK I NORDEN
er en samarbejds- og
paraplyorganisation for
amatørmusikorganisationer
i Norden

spilleGLÆDE     KOR

Website   SangGlæde

netværk  SAMARBEJDE

CON AMORE     Damkör

  Mandskor   ungdom

Orkester    FORENING

BLANDAD KÖR  Nyheder

KULTURpolitik   Norden   

       DirigentUddannelse

Musikalsk fødekæde

              FORSKNING i AMATØRMUSIK

Bygarde      Musikkorps              udvikling  
SYMFONIORKESTER
           Internationalt 
       
BIG BAND

POLITISKE INITIATIVER

         VIDENdeling

      BRASS BAND

information   BARNKÖR

    KAMMERMUSIK

       ErfaringsUdveksling

NORDISK VIDENCENTER FOR AMATØRMUSIK vil fremme forskningen inden for amatørmusikkens betydning for og indflydelse på den enkelte. 
Dette i en samfunds-kontekst med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbreds-mæssige aspekter.
Se mere på www.
videncenterforamatoermusik.dk